De belangrijkste indicaties: Intern Gebruik

 

Intern gebruik:

 

Gal klachten

(Galstenen) Tijdens twee periodes van drie weken, met een interval van een week, neem 15 druppels of 3 capsules per dag, er-na gedurende twee maanden, neemt u 15 druppels of 3 capsules een maalelketweededag. Stoppen met de kuurne deze periode en start opnieuw in een paar maanden.

Geelzucht

10 druppels of 2 capsules eenmaal per dag, gedurende twee periodes van tiendagen, met een interval van een week.

Darmklachten

Met zwelling, gerommel in de darmen, slechte adem, hoofdpijn, misselijkheid, constipatie: 10 druppels of 2 capsules gedurendetienopeenvolgendedagen. Start met de behandelingopnieuwindiennodig.

Reuma, jicht, kramp

Een Keer per dag, 15 druppels of 3 capsules gedurende tien opeenvolgendedagen. Een anderreliëf is verkregen door toepassing van Haarlem Oliezalflokaal op de pijnlijkedelen.

Nierstenen

20 druppels of 4 capsules per dag gedurende drie periodes van vijftien dagen, met een week interval in tussen. Daarna 10 druppels of 2 capsules eenmaal per twee dag gedurende twee opeenvolgendemaanden. Voor Deze Problemen is het raadzaam, vooral tijdens de eerste drie perioden van de behandeling, om drink enveel water, melk of gerst-water (minimaal twee liter / 4 pints in 24 uur).

Ontsteking

Ontstekingvan het urinoirkanalen met koorts, ontsteking van de blaas: van 15 tot 30 druppels, of van 3 tot 6 capsules per dag, gedurendevijf of zes op een volgende dagen.

Griep

In de avond van 15 tot 30 druppels of 3 tot 6 capsules gedurende twee dagenachterelkaar. Na eendag van rust, dezelfdedosisom de tweededag, indiennodig.

Netelroos, Hay Fever

2 capsules of 10 druppelsgedurendeachtopeenvolgendedagen, samen met eendieetdatnietirriteert de lever.

Maden (wormen)

Elke Andere Dag, 15 druppels of 3 capsules gedurende 10 dagen. Als men nietvollediggenezen, moet de behandelingwordenherhaald.Het is raadzaamom toe tepassen op hetzelfde moment Haarlem Oliezetpillen of Haarlem Oliezalf. Elkeavond, voor het slapengaan, plaatst u eenzetpil of brengeenkleinehoeveelheid van de zalf.

Haarlem olie zetpillen en zalf

Als onze klanten klaagt dat het nogal moeilijk gebruiken Haarlem Olie, terwijl die lijden aan aambeien, hebben we besloten monzegunstige olie producere nook als zetpillen. We zijneringeslaagd in het samenstellen van Haarlem oliezalf, die verrassendgoederesultaten, bijvoorbeeld in geval van aambeien. Gedurendedriedagen in de ochtend en in de avondeenzetpilmoetwordengeplaatst of eenkleinehoeveelheid van de zalfmoetwordentoegepast. Tot volledigherstel, moetdezebehandelingwordenherhaaldalleen in de avond, met eenzetpil of het toepassen van sommige van onzezalf. Allebovengenoemdebehandelingenkunnenwordenhervatnaeen interval van een week, zelfsalszenietvermeld.

 

 123sd

  200mL Flessen voor Paard

  200mL Flessen voor Paard

Nieuwsbrief

Stuur ons uw e-mailadres en blijf in contact met ons